Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De subsidieregeling verwijdering Asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput. De regeling is per 15 december 2018 gesloten. Er kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

(bron : website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wat moet ik regelen?

Het aanvragen van vergunningen kan een tijdrovende en ingewikkelde klus zijn. Wij regelen de sloopvergunning en alle verdere vergunningen en het aanmelden bij diverse instanties. De Broers kunnen alles van A tot Z regelen en afronden. Dat scheelt een hoop kopzorgen.

Wij doen het tijdrovende werk

Het aanvragen van vergunningen kan een tijdrovende en ingewikkelde klus zijn. Broers de Boer hebben ervaring in de agrarische sector en weten precies welke instanties welke papieren moeten hebben. Wij regelen de sloopvergunning en alle verdere vergunningen en het aanmelden bij diverse instanties. De Broers kunnen alles van a tot z regelen en afronden. Dat scheelt een hoop kopzorgen.

In een asbestinventarisatierapport wordt o.a. aangegeven:
– om wat voor soort asbestmateriaal het gaat
– om welke risicoklasse het gaat
– de plaats waar het asbest zich bevindt
– de hoeveelheid
– methode waarop gesaneerd moet worden

Pas als alles goed geregeld is beginnen wij met saneren. [Meer informatie]

Ontzorgen

Door de jaren heen hebben wij diverse projecten, waaronder veel agrarische, op onze naam kunnen zetten. Het volgen van de richtlijnen en het verzamelen en afvoeren van het asbest is voor ons namelijk vertrouwd terrein. Wij zijn in het bezit van certificaat SC-530.

Asbest verwijderen kan een complex proces zijn, maar dankzij jarenlange ervaring in ons vakgebied en klantgerichte instelling bieden wij een op maat gemaakte oplossing die voor u het beste en meest effectieve is. Het zal u goed doen om te horen dat we altijd met u meedenken over uw wensen en voorkeuren met betrekking tot asbestsanering.

2. SANEREN

Wij saneren de asbest

Binnensanering
In een binnenruimte wordt altijd een afgesloten ruimte met een gefilterd systeem gecreëerd. Het asbest wordt vakkundig verwijderd waarna de ruimte grondig wordt schoongemaakt, na een uitgebreide meting, door een onafhankelijke deskundige, wordt de ruimte pas vrijgegeven.

Buitensanering
Het werkgebied wordt afgezet met afzetlint en waarschuwingsborden. Het gebied wordt pas vrijgegeven nadat alles uitgebreid door een onafhankelijke deskundige is gecontroleerd.

Certificaat
Broers de Boer is een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en voert haar werkzaamheden uit conform de wet,- en regelgeving wat is vastgelegd in de sc-530.
[Meer informatie]

Wij komen uit de agrarische sector

Omdat wij zijn grootgebracht in de agrarische sector weten wij als geen ander hoe belangrijk het logistieke proces is. Werken met dieren kan niet even worden uitgesteld. Daarom kunnen wij meedenken in gepaste oplossingen voor het plaatsen en (tijdelijk) verhuizen van vee naar veilige zones. Zo kunnen wij, en kunt u, veilig doorwerken zonder al te veel hinder in de bedrijfsvoering.

Asbest verwijderen kan een complex proces zijn, maar dankzij onze jarenlange ervaring in ons vakgebied en klantgerichte instelling bieden wij een op maat gemaakte oplossing die voor u het beste en meest effectieve is. Het zal u goed doen om te horen dat we altijd met u meedenken over uw wensen en voorkeuren met betrekking tot de sanering. [Contact]

Ook voor instellingen, bedrijven en overheid

Naast de agrarische sector werken wij ook veel voor overheden en bedrijven. Hierbij valt te denken aan o.a scholen, overheidsgebouwen, kazernes, loodsen, kortom bij alle gebouwen waar een asbestprobleem om de hoek komt kijken.

In schoolgebouwen van voor 1994 kan asbest zitten. Een school of gemeente moet dat weten. Is dat het geval? En zijn er gezondheidsrisico’s voor leerkrachten, leerlingen en ouders? Dan moet de school de asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Broers de Boer zijn SC-530 gecertificeerd en kunnen onderzoeken of er asbest zit in een schoolgebouw. Vervolgens laten wij een asbestinventarisatie uitvoeren en maken in overleg een plan van aanpak [Contact]

Asbestsanering particuliere woonhuizen

Als een eigenaar van een woning asbest uit zijn huis wil (laten) verwijderen, moet hij daar melding van doen bij de gemeente. Daarbij maakt het niet uit hoeveel asbest hij wil verwijderen. In het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden een melding gedaan moet worden. Broers de Boer ontzorgen de particulier met alle papieren,  inventarisatierapporten en vergunningen en halen daarna het asbest in veilig afgeschermde ruimtes weg.

Het hele proces wordt stapsgewijs doorgenomen en door een onafhankelijke deskundige vrijgegeven. Dit vrijgaafrapport is belangrijk voor de waarde cq verkoop van uw huis.

3. NIEUW DAK

Een nieuw en innovatief dak

In de meeste gevallen van sanering regelen wij het herstel van de asbestverwijdering. In samenwerking met gespecialiseerde bedrijven kunnen wij diverse dakbedekkingen leveren en monteren.

Golfplaten en sandwichpanelen
Sandwichpanelen bestaan uit een buitenplaat en een binnenplaat met daartussen isolatie. Het meest gebruikte sandwichpaneel is het dakpaneel. Dit paneel heeft een trapezium-, golf- of dakpanprofiel aan bovenzijde. U kunt kiezen uit verschillende kerndikte’s variërend van 30mm t/m 200mm.

Handig die verbouw, nieuwbouw of sloop

Broers de Boer gaan verder dan alleen saneren. Zij kunnen oude panden of schuren slopen, of bijvoorbeeld een schuur verbouwen, aanbouwen en zelfs compleet nieuwbouwen. Zo worden bij een woningcorporatie alle woningen gesaneerd en gelijk voorzien van een compleet nieuwe badkamer. Zelfs complete huizen en boerderijen, al dan niet energie neutraal, worden door de broers gerealiseerd. Handig om alles in de hand te houden met één aanspreekpunt.

Dat noemen wij nog eens ontzorgen.

[Meer informatie]

CONTACT

Offerte Aanvragen

Wilt u een offerte aanvragen? Vul dan het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in.

Uw gegevens

Omschrijving aanvraag

Aanvullende informatie

Contact

Lege Kamp 2
9247 GV Ureterp (Friesland)
info@bdb-asbestsanering.nl

0512-355275  |  06-29324045

         
Copyright © 2019