particulier

Binnensanering / buitensanering 
offerte aanvragen

Als een eigenaar van een woning asbest uit zijn huis wil (laten) verwijderen, moet hij daar melding van doen bij de gemeente. Daarbij maakt het niet uit hoeveel asbest hij wil verwijderen. In het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden een melding gedaan moet worden. Broers de Boer ontzorgen de particulier met alle papieren,  inventarisatierapporten en vergunningen en halen daarna het asbest in veilig afgeschermde ruimtes weg.

Het hele proces wordt stapsgewijs doorgenomen en door een onafhankelijke deskundige vrijgegeven. Dit vrijgaafrapport is belangrijk voor de waarde cq verkoop van uw huis.

Binnensanering
In een binnenruimte wordt altijd een afgesloten ruimte met een gefilterd systeem gecreëerd. Het asbest wordt vakkundig verwijderd waarna de ruimte grondig wordt schoongemaakt, na een uitgebreide meting, door een onafhankelijke deskundige, wordt de ruimte pas vrijgegeven.

Buitensanering
Het werkgebied wordt afgezet met afzetlint en waarschuwingsborden. Het gebied wordt pas vrijgegeven nadat alles uitgebreid door een onafhankelijke deskundige is gecontroleerd.