wetgeving / subsidieregeling

De subsidieregeling verwijdering Asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput. De regeling is per 15 december 2018 gesloten. Er kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

(bron : website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De belangrijkste asbestregels
Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. En voor wanneer asbest weg moet. De regering wilde asbestdaken per 31 december 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in.
Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten
Particulieren en bedrijven mogen asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 1 juli 1993 geldt dit in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie. Asbest mag niet in nieuwe producten zitten, omdat asbestvezels levensgevaarlijk kunnen zijn als u ze inademt.

Uw asbestdak vervangen
Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om uw asbestdak te verwijderen. 

Gaat u uw asbestdak vervangen? Dan gelden deze regels:

 • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun asbestdak.
 • U doet een sloopmelding om uw gemeente informeren. Schakelt u een gecertificeerd asbestbedrijf in? Vraag dan of dat bedrijf de sloopmelding bij uw gemeente voor u doet.
 • Denkt u erover om zelf asbestmateriaal te verwijderen? Dan leest u eerst de voorwaarden op de website van Milieu Centraal, want dit mag niet altijd. Voorbeelden van situaties waarin u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in móet schakelen:uw asbestdak is al beschadigd;
  – uw asbestdak is groter dan 35m2;
  – u heeft asbesthoudende dakleien op het dak;
  – het asbestdak ligt op een bedrijfspand.
 • Stichting Ascert beheert het register waarin u gecertificeerde asbestbedrijven bij u in de buurt vindt.
 • Lees ook het stappenplan asbest om te weten wat u precies moet doen.
 • Soms is het mogelijk om financiele ondersteuning te krijgen voor het verwijderen van asbestdaken

Waar kan asbest nog meer in zitten?
Asbest kan in allerlei materialen of producten van voor 1994 zitten. Bijvoorbeeld in cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes. Op de website van Infomil staan foto’s met voorbeelden van asbestproducten.

Wilt u zeker weten of ergens asbest in zit? Laat dan een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook het stappenplan asbest als u asbest heeft ontdekt.

Asbest ongevaarlijk: asbestbeheersplan
Blijkt uit het asbestinventarisatierapport dat asbest vastzit in ander materiaal in een gebouw, zoals in cement? En zijn er geen sloop- of renovatieplannen? Als het niet makkelijk kan beschadigen, is het meestal veilig genoeg. Dan kunnen er geen asbestvezels vrijkomen en kan het asbestmateriaal beter blijven zitten. Wel is het slim als de gebouweigenaar mogelijke gevaren voor werknemers in kaart brengt en evalueert. Bijvoorbeeld in een asbestbeheersplan. Zodat helemaal duidelijk is hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt.

De gemeente informeert en handhaaft
Uw gemeente kan zelf extra regels hebben. Vraag het daarom altijd na bij uw gemeente.

De gemeente kan u met een boete dwingen om uw asbestdak te verwijderen. Dat geldt als uw asbestdak al erg beschadigd is.

(Bron: website Rijksoverheid)